Forsiden

Historisk arkiv

Talentsentre i realfag i fire byer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Til høsten åpner talentsentre for realfag i Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. – Dette blir et nytt og spennende tilbud til elever som utmerker seg innen matematikk, naturfag og teknologi, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Talentsentrene i realfag skal være et tilbud til høyt presterende elever på 8.-10.trinn, og elever som går de to første årene på videregående skole.

Etableringen av talentsentre i realfag er en oppfølging av realfagsstrategien "Tett på realfag", som ble lagt frem høsten 2015. I første omgang er regionale talentsentre for realfag et forsøksprosjekt. Her skal elevene få hjelp til å gå i dybden og få større faglige utfordringer.

Inspirasjon fra Danmark

– Målet er å få færre barn og unge på lavt nivå i realfag, og flere som presterer på høyt nivå. I dag går én av fem elever ut av ungdomsskolen uten å kunne regne skikkelig, og det er en utfordring vi må ta på alvor. Samtidig må vi gi talentene noe å strekke seg etter, sier kunnskapsministeren.

Talentsentrene er inspirert av senteret Science Talenter ved Sorø Akademi i Danmark. Her får elever fra grunnskoler og videregående skoler delta i realfaglige nettverk, og dette har resultert både i økt motivasjon og mer tilpasset undervisning.

– Teknologi og naturvitenskap er avgjørende for å løse mange av de store utfordringene i fremtiden. Da må vi gi unge realfagstalenter gode muligheter til å utvikle seg, understreker Røe Isaksen.

For elever på ungdomsskolen og videregående

Talentsentrene skal i første omgang være et tilbud til elever på 8. til 10. trinn på ungdomsskolen, og elever som går de to første årene på videregående skole. Hvert av de fire vitensentrene som skal etablere talentsentre får et tilskudd på 900 000 kroner, tilsammen 3,6 millioner kroner i 2016. I tillegg får Vitensenterforeningen et tilskudd på 400 000 kroner til koordinering og evaluering av talentsentrene.

– Målgruppen er både elever som presterer på høyt nivå, og elever som har potensiale for å prestere på høyt nivå, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Påmelding av elever skal skje direkte til talentsentrene, som sammen med skolen skal avgjøre hvilke elever som får delta. Mulige aktiviteter ved talentsentrene kan være samlinger med faglig og sosialt program, deltakelse i konkurranser og bruk av mentorer. Et viktig mål er å skape gode, faglige nettverk for elevene.

FAKTA:

  • "Tett på realfag"er regjeringens strategi for økt kompetanse i realfag, og gjelder i perioden 2015 til 2019.
  • Regjeringens realfagssatsing har fire hovedmål:
  1. Forbedre barn og unges  kompetanse i realfag.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  4. Barnehagelærere og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.
  • Talentsentre i realfag skal etableres i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø for å gi et tilbud til elever som presterer på høyt nivå i realfag.