Historisk arkiv

Nyheter

Ny stor studentsamskipnad på Vestlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har i dag besluttet sammenslåing av Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden Stord/Haugesund og Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane med virkning fra 1. januar 2017.

For å fremme en enhetlig organisering av studentvelferden for studentene ved Høgskulen på Vestlandet har departementet besluttet at Studentsamskipnaden i Bergen, Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane og Studentsamskipnaden Stord/Haugesund fra 1. januar 2017 organiseres som én virksomhet. Den nye studentsamskipnaden får navnet Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Studentsamskipnaden får et stort ansvarsområde og skal bidra til at det kan tilbys tjenester av høy kvalitet for studentene ved alle institusjoner som vil være tilknyttet den nye studentsamskipnaden. Det er en klar forutsetning at sammenslåingen av studentsamskipnadene ikke svekker studentvelferden på noen av studiestedene.