Historisk arkiv

Nyheter

Vil ha egen strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har satt i gang arbeidet med å utarbeide en overordnet strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard. I tillegg skal det utarbeides en egen forskningsstrategi for Ny-Ålesund. Dette ble varslet i Svalbardmeldingen.

– Vi ønsker at Svalbard skal videreutvikles som plattform for nasjonal og internasjonal forskning, høyere utdanning og miljøovervåking i verdensklasse. Da må infrastruktur og forskningsmuligheter utnyttes enda bedre på tvers av institusjoner og nasjonaliteter. Det krever samarbeid, koordinering og åpenhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I strategien vil regjeringen trekke opp noen overordnede mål, prioriteringer og premisser for en vellykket videre utvikling av forskning og høyere utdanning på Svalbard.

Kunnskapsdepartementet har bedt Norges forskningsråd om å utarbeide et innspill til den overordnede strategien. UNIS er bedt om å bistå Forskningsrådet med den del delen av prosessen som gjelder høyere utdanning på Svalbard. Forskningsrådets innspill til overordnet strategi for forskning og høyere utdanning på Svalbard skal gi regjeringen et grunnlag for å utarbeide en endelig strategi. Forskningsrådet får også det overordnede ansvaret for å iverksette en evaluering av hvordan strategien blir fulgt opp.

En bredt forankret forskningsstrategi for Ny-Ålesund

Gjennom flere tiår har Norge lagt til rette for at Ny-Ålesund kunne utvikles som en attraktiv plattform for internasjonalt, naturvitenskapelig forskningssamarbeid. Norge som vertskap for denne unike fasiliteten ønsker å videreføre og styrke denne plattformen gjennom tydeligere strategiske prioriteringer og bedre faglig og praktisk koordinering av virksomheten i Ny-Ålesund.

Kunnskapsdepartementet har derfor også bedt Forskningsrådet om å utarbeide en bredt forankret og faglig rettet forskningsstrategi for Ny-Ålesund, der alle aktører med permanent eller periodisk aktivitet i Ny-Ålesund involveres aktivt i prosessen. Strategien skal utvikles innenfor - og være et verktøy for implementering av - de langsiktige mål og rammer som legges i regjeringens overordnede strategi. Strategien skal vedtas og eies av Forskningsrådet, men vil favne bredere enn Forskningsrådets portefølje og virkemidler. Regjeringen legger stor vekt på at strategien skal virke samlende og motiverende for forskerne i Ny-Ålesund.