Historisk arkiv

Vil ha friere skolevalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I dag la regjeringen frem et lovforslag som vil gjøre det lettere for elever å velge skole over fylkesgrensene. Forslaget gir også rett til gjesteelevgaranti.

– Hvis en elev velger skole i et annet fylke og får plass, kan ikke fylket eleven kommer fra si nei til å betale for plassen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Lovforslaget ble lagt frem i statsråd i dag, og vil bli behandlet av Stortinget i løpet av våren.

Nå er det slik at for å få skoleplass i et annet fylke, må eleven først ha en garanti fra eget fylke om at de er villig til å betale plassen. De fleste fylker gir i dag en slik gjesteelevgaranti i noen utvalgte tilfeller, men ikke dersom eleven søker seg til et tilbud som fylket selv har. Forslaget om friere skolevalg innebærer at elevene får en ubetinget rett til skoleplass i et annet fylke finansiert fra hjemfylket, også dersom hjemfylket har tilsvarende tilbud.

– Det eneste som kan hindre eleven i å få plass i et annet fylke, er dersom det ikke er ledige skoleplasser, og at gjesteeleven tar opp plassen til en annen elev, sier Røe Isaksen. 

Kan søke over fylkesgrenser

Elevene kan dermed søke hvor de vil og det er fylket hvor skolen ligger som skal behandle søknaden. Om de får skoleplass eller ikke, vil være avhengig av kapasiteten på den skolen de søker seg til og hvor mange elever som konkurrerer om plassene.

– Fylkene skal prioritere egne elever, men samtidig er det viktig at elever får ubetinget rett til å søke på skoleplass hvor de vil, sier Røe Isaksen.

Elever som av tungtveiende sosiale eller pedagogiske grunner søker plass i andre fylker, skal prioriteres foran andre gjesteelever.

Forslaget vil etter planen tre i kraft august 2016. Fordi opptaket til skoleåret 2016/2017 da allerede er gjennomført, vil lovendringen først få effekt ved opptak til skoleåret 2017/2018.