Historisk arkiv

Nyheter

Forslag til krav til pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstillinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Arbeidsgruppen som har vurdert hvilke krav som bør stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis, har levert sine anbefalinger til kunnskapsminister Henrik Asheim.

I Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning varslet regjeringen at den vil arbeide for at utdanningsfaglig kompetanse skal verdsettes høyere, og at utdanningsfaglig kompetanse og undervisningserfaring i større grad skal vektlegges ved ansettelser og opprykk.

For å styrke kvaliteten på undervisningen i høyere utdanning, etablerte  regjeringen en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til hvilke krav som skal stilles til pedagogisk kompetanse ved ansettelser og opprykk til stillingene professor og førsteamanuensis.  

Arbeidsgruppen har nå sett nærmere på hvilke krav som bør stilles og har nå overlevert sine forslag til kunnskapsminister Henrik Asheim. 

– Når forskrift, slik den er i dag, ikke stiller tydelige minstekrav til pedagogisk basiskompetanse, kan det bli mindre motiverende å øke utdanningskompetansen, mener  Asheim. 

Forslaget til endring fra arbeidsgruppen skal gi grunnlag for en prosess med høringsrunde og forskriftsendring.

Arbeidsgruppen har bestått av Anne Borg ved NTNU, Gunnar Grepperud ved Universitetet i Tromsø (UiT) og Anne Julie Semb ved Universitetet i Oslo (UiO).  

Forslag til høringsnotat.pdf

Forslag til forskriftstekst.pdf