Historisk arkiv

Åpnet to nye sentre for fremragende utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpnet onsdag to sentre for fremragende utdanning (SFU) i Trondheim. - Det er gledelig å se det gjøres mye godt arbeid med å heve kvaliteten i høyere utdanning, sier Røe Isaksen.

Begge de to fagmiljøene, Engage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship og EXcITEd – Excellent IT Education holder til ved NTNU, og drives i samarbeid med NORD universitet. Onsdag 1. februar ble de to sentrene offisielt åpnet. 

- EXcITEd jobber med å utvikle nye måter studentene kan lære på, og involverer studentene tidligere og mer aktivt. Derfor er det inspirerende at det nå blir et senter for fremragende utdanning. Det vil være med på å heve utdanningen ytterligere – helt i tråd med stortingsmeldingen regjeringen nettopp la frem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

- Viktig at vi tilpasser oss endringene vi står overfor

ENgage – Centre for Engaged Education, tar utgangspunkt i en verden i stadig endring, der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter. Røe Isaksen synes det flott at også ENgage har fått status som SFU. 

- For regjeringen er det viktig å gjøre studentene klare for det arbeidslivet som venter dem. Da er det viktig å satse på entreprenørskap og å tilpasse seg de endringene vi står overfor, sier han. 

EXcITed og ENgage er to av fire fagmiljøer som ble tildelt statusen Senter for fremragende utdanning (SFU) 1. november 2016. I utgangspunktet kom det inn 22 søknader, og ni av dem gikk videre til finalen. Og igjen sto altså de fire. Med prisen følger det prestisje og penger. De fire sentrene vil til sammen få 24 millioner kroner årlig i fem år, med mulighet for forlengelse i en ny femårsperiode. 

 

Faktaboks:

  • Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning. 
  • Sentrene for fremragende utdanning er en prestisjeordning for utdanning som ble opprettet i 2010. Formålet er å stimulere universiteter og høyskoler til etablering og utvikling av fagmiljøer som tilbyr fremragende utdanning.
  • SFU-ordningen ble opprettet av Kunnskapsdepartementet i 2010, og forvaltes av NOKUT. Det er nå til sammen åtte SFUer.