Historisk arkiv

Dette blir ekspertgruppen som skal se på barnehagelærerens rolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Før sommeren ble det kjent at regjeringen setter ned en ekspertgruppe som skal se nærmere på barnehagelærerens rolle i barnehagen. Nå er det klart hvem som skal sitte i gruppen.

– Et godt kunnskapsgrunnlag om profesjonen vil bli viktig for det videre arbeidet med å løfte barnehagelæreren. Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en gruppe forskere og fagpersoner med solid og bred faglig bakgrunn, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Videreutvikler viktig nøkkelrolle

Med ekspertgruppen følger regjeringen opp en rekke satsinger på å styrke innholdet i barnehagen. Denne våren la regjeringen frem en ny rammeplan med tydeligere krav til barnehagen som pedagogisk institusjon. Regjeringen har også revidert kompetansestrategien for barnehage, og foreslått å skjerpe pedagognormen slik at kravet om andelen barnehagelærere i barnehagen øker fra 33 til 43 prosent.

− Barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. En god barnehagelærer vet hva som skal til for at barn trives og utvikler seg. De veileder de andre ansatte og sørger for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles. Det har hittil vært lite offentlig oppmerksomhet om deres rolle. Det endrer vi på nå, sier Røe Isaksen.

Bred sammensetning

Professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen er leder for ekspertgruppen som skal levere sin rapport 1. desember 2018.

De øvrige medlemmene blir:

  • Førsteamanuensis Gerd Sylvi Steinnes, Høgskolen i Volda 
  • Professor Thomas Moser, Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Campus Vestfold
  • Professor Anton Havnes, Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Førstelektor Anne Myrstad, Universitetet i Tromsø, Institutt for pedagogikk og lærerutdanning
  • Førstelektor Kari Hoås Moen, Høgskolen Dronning Mauds Minne
  • Instituttleder Hege Fimreite, Høgskolen på Vestlandet, Institutt for barnehagelærer­utdanning i Sogndal
  • Daglig leder Øivind Hornslien, Betha Thorsen Kanvas-barnehage i Oslo
  • Avdelingsleder Helene Berntsen Brennås, Nardosletta barnehager i Trondheim

Mandatet

Ekspertgruppen får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppen skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i fremtidens barnehager.

Gruppen skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Les hele mandatet.