Historisk arkiv

Nyheter

Direktør til tjenesteorganet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kongen i Statsråd har fredag 15. desember bestemt at Roar Olsen tilsettes som direktør i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.

Olsen kommer fra stillingen som administrerende direktør i UNINETT. Han har utdannelse fra Krigsskolen og en MBA i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen.

Roar Olsen er sterkt ønsket av Kunnskapsdepartementet som leder av den nye virksomheten. Det nye tjenesteorganet er et resultat av sammenslåingen av CERES, BIBSYS og en del av oppgavene fra UNINETT. Tjenesteorganet, som på et tidspunkt vil få et annet navn, skal blant annet forvalte felles IKT-strategi, arkitektur og tjenester for universitets- og høgskolesektoren.  Ansvaret for å utøve eierstyring av UNINETT AS vil også på sikt overføres den nye virksomheten. 

 -Tjenesteorganet blir viktig for å realisere tiltakene i strukturmeldingen og for å følge opp regjeringens digitaliseringspolitikk. Jeg er glad for at Roar Olsen skal lede det arbeidet. Vårt mål er at universiteter og høyskoler i enda større grad greier å utnytte ny teknologi for å effektivisere, bedre kvaliteten og sikre tilgang til kunnskap, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hovedkontoret til Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan er lagt til Trondheim. Virksomheten opprettes formelt 1. januar 2018.

bilde av Olsen