Historisk arkiv

Fremtidig nordisk samarbeid om utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det norske formannskapet i Nordisk ministerråd har satt ned en gruppe som har sett nærmere på det nordiske samarbeidet om utdanning. Nå foreslår gruppen flere tiltak for å få til et bedre samarbeid og et felles nordisk utdannings- og arbeidsmarked.

Det norske formannskapet har tatt initiativ til å se nærmere på situasjonen for det nordiske samarbeidet om utdanning.

En høynivågruppe bestående av Aida Hadzialic, tidligere gymnasie – og kunskapslyftsminister (Sverige), Thomas Wilhelmsson, kansler ved Helsingfors Universitet (Finland) samt Petter Skarheim, departementsråd i Kunnskapsdepartementet (Norge) har overlevert sin rapport til de nordiske utdanningsministrene. 

Høynivågruppen kommer med flere forslag som skal styrke det nordiske samarbeidet. 

– Jeg tror at denne rapporten vil være et meget godt underlag for en diskusjon om hvordan vi skal styrke det nordiske samarbeidet fremover, sa kunnskapsminister Henrik Asheim da rapporten ble overlevert til de nordiske utdanningsministrene.

Gjennomgangstemaet i rapporten er mer politisering og spissing av det nordiske samarbeidet og mer bruk av digitale løsninger.

Gode nordiske samarbeidsprogrammer

Universitetene og høyskolene har trukket frem tre områder de mener er viktige. 

Nordplus og NordForsk har finansiert mange gode prosjekter. Mer kunnskap om disse prosjektene vil kunne bidra til å videreutvikle alle politikkområdene, inkludert samarbeid om små og fragmenterte akademiske fagområder.

Det nordiske samarbeidet må finne noen temaer som det samarbeides om over flere år, for å sikre forankring og kontinuitet. Samarbeid om utdanningskvalitet og lærerutdanning er et eksempler på dette. På den måten vil Norden kunne lære av hverandre.

Godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner, oppfølging av Reykjavikdeklarasjonen og koblingen til Bolognaprosessen er et annet viktig område som høynivågruppen trekker frem.

Bolognaprosessen har som en langsiktig målsetning å arbeide mot automatisk godkjenning av hverandres utdanning. Den reviderte Reykjavikdeklarasjonen har den samme målsetning. 

De nordiske landene har samarbeidet innenfor dette området i mange år i NORRIC-samarbeidet (Nordic Recognition Network), både når det gjelder UNESCO/Europarådets Lisboakonvensjon om godkjenning av høyere utdanningskvalifikasjoner og i Bolognaprosessen og Det europeiske området for høyere utdanning.

Les hele rapporten her

BildeForan fra venstre: Utbildnings- och kulturminister Tony Asumaa, Åland, Undervisnings- og kulturminister Sanni Grahn-Laasonen, Finland, Högre utbildnings- och forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, Sverige, Minister for Undervisning, Forskning og Kultur Rigmor Dam, Færøerne.

Bak fra venstre: Kunnskapsminister Henrik Asheim, Norge, Generalsekretær Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråd, Departementssjef Ásta Magnúsdóttir, Island.