Historisk arkiv

Nulltoleranse mot mobbing lovfestes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nye regler om skolemiljø vedtatt av Stortinget i juni trer i kraft 1. august. – Det er fortsatt altfor mange barn og unge som opplever mobbing. De nye reglene setter eleven i sentrum, og vi får et system som er mer barnevennlig, raskere og enklere enn det gamle, sier Røe Isaksen.

Den nye loven sikrer nulltoleranse mot mobbing, en tydelig og handlingsrettet aktivitetsplikt og et skikkelig sikkerhetsnett for elever og foreldre når skolene ikke sørger for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Lovendringene er en oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre til (Djupedalutvalget). Stortinget besluttet å gjennomføre svært mye av det Djupedalutvalget mente var riktige grep å ta for å sikre elevene et bedre rettsvern.

– Ingen i skolen skal kunne snu seg vekk, si de ikke visste, bagatellisere elevens opplevelse eller la være å gripe inn og håpe at det går over, sier kunnskapsministeren.  

Med dagens regelendring vil barn og foreldre få et skikkelig sikkerhetsnett dersom skolen ikke følger opp mobbesaker gjennom at fylkesmannen blir førsteinstans for klager fra elever og foreldre. Ordningen skal være enklere, raskere, mer brukerorientert og mer effektiv enn i dag.

Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet vil også få rett til å vedta hva kommunen skal gjøre i enkeltsaker, og rett til å gi tvangsmulkt eller dagbøter for å presse fram endring der det trengs.

– Det viktigste for oss har vært å få på plass en barnevennlig ordning som virker, slik at elever som mobbes raskt får den hjelpen de trenger. Mobbing skal ikke skje. Men når det skjer må vi ha et regelverk som fungerer. Det får vi nå, sier Røe Isaksen.

Den nye loven finner du her