Historisk arkiv

Regjeringens svømmepakke

Nyheter

Skal gjøre det lettere å gi god svømmeopplæring til elevene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Neste skoleår må alle elever fra første til fjerde trinn ta en obligatorisk ferdighetsprøve i svømming. I dag lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nettportalen svømmedyktig.no. - På nettsiden har vi samlet all informasjon og støttemateriell som skoler trenger for å tilrettelegge og gjennomføre en god svømmeopplæring, sier kunnskapsministeren.

bilde av svømmere
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Alexander Dale Oen Aena i Bergen.

Svømmedyktig.no er del av regjeringens satsing på bedre svømmeopplæring i skolen.  Det er Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet i Bergen, som har hatt ansvaret for å lage en god nettportal.

-Tidligere har ferdighetsprøver i svømming vært frivillig, men nå blir det obligatorisk. Svømming er ikke noe du lærer i løpet av noen få timer. Siden prøven består av 7 øvelser får skolene en pekepinn om hvilke elever som trenger ekstra støtte for å nå kompetansemålene, sier Isaksen.

Både ufaglærte og faglærte svømmelærere, rektorer og skoleeiere har kommet med innspill. Innholdet på nettsiden er samlet inn og kvalitetssikret av en arbeidsgruppe bestående av ressurspersoner på fagfeltet.

- Det er behovene til dem som skal lære å svømme som skal styre hva slags innhold vi skal ha på nettsiden, sier kunnskapsministeren.

Om svømmeportalen

På svømmedyktig.no finner du aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10.trinn, med særlig fokus på de obligatoriske ferdighetsprøvene som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig etter 4.trinn.

Du vil også finne informasjon om opplæringen, krav og anbefalinger, sikkerhet og organisering, praksiseksempler og lenker til undervisningsopplegg.

Om regjeringens svømmepakke 

  1. En ferdighetsprøve i svømming ble innført skoleåret 2016-2017. Prøven var frivillig det første året og gjøres obligatorisk fra og med skoleåret 2017-18. Elevene skal gjennomføre delprøver i løpet av 1.-4. årstrinn.
  2. Ny nettside med ressurser i svømmeopplæringen. Svømmeportalen svømmedyktig.no.
  3. Kurs i svømming og livredning for lærere starter i 2017.
  4. Støtte til samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommuner/skoler.
  5. 60 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring i barnehager  i 2016 og 2017. 40 mill. kr i 2017. Målgruppen er barn i alderen fire til seks år.
  6. 10 millioner kroner i tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever. Hovedmålgruppen er minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Også andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan omfattes av ordningen.