Historisk arkiv

Styrker fagskoleutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen sender forslag til en ny lov om fagskoleutdanning ut på høring. Forslagene skal styrke fagskoleutdanningen og gi studentene ved fagskolene flere rettigheter.

Formålet med å legge frem en ny lov om fagskoleutdanningen er å følge opp stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden. Den inneholder en rekke tiltak som skal styrke fagskoleutdanningene og sikre at behovet for oppdatert og spesialisert kompetanse gjennom korte og yrkesrettede utdanninger dekkes.  

– Fagskolene har blitt stemoderlig behandlet i for lang tid, og derfor er jeg stolt av at vi nå gir dem det løftet de fortjener. Det er på tide fordi fagfolk er helt sentrale hvis vi skal lykkes med omstillingen av norsk økonomi. Nå styrker vi tilbudet og gir studentene ved fagskolene de samme rettighetene som studentene ved universiteter og høyskoler. Vi tror det vil gjøre at utdanningen blir mer attraktiv, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Flere rettigheter

Regjeringen foreslår derfor blant annet å gi fagskolene rett til å være del av en studentsamskipnad, slik at fagskolestudentene får tilgang til studentbolig og andre velferdsgoder. Og at opptak til fagskoleutdanningene går via Samordna opptak, slik det gjøres for opptak til universitets- og høyskoleutdanning. Dette vil synliggjøre fagskoleutdanningen på en helt annen måte enn i dag.

– Vi vil også at studentene ved fagskoler skal få stemmerett i fagskolens styre, slik at de kan være med på å påvirke utdanningen sin. Vi ønsker også at studentene skal få støtte til utenlandsopphold i løpet av studieløpet om de ønsker å ta deler av utdanningen utenlands. I dag studerer cirka 15 000 studenter ved landets 94 fagskoler, og det er helt vesentlig at de får flere rettigheter enn i dag for at det blir attraktivt å være fagskolestudent, sier Røe Isaksen.

Blant forslagene er også å endre betegnelsen "fagskolepoeng" til studiepoeng" slik det er beskrevet i fagskolemeldingen.

– I utkastet vårt til lovendring vil vi også at fagskolestudenter får rett til fødselspermisjon, slik at utdanningen ikke står i veien for familieforøkelse. Vi går i det hele tatt lenger med å foreslå bedre rettigheter for fagskolestudentene enn vi gjorde i fagskolemeldingen. Vi foreslår også tiltak som skal gi bedre vilkår for studentdemokratiene, sier kunnskapsministeren.

I tillegg er det gjort endringer i struktur og språk i det nye lovutkastet.

Endringene regjeringen ellers foreslår i utkastet for ny lov for fagskoleutdanning er i all hovedsak gjort offentlig kjent som tiltak i fagskolemeldingen Fagfolk for fremtiden (lenke), som ble lagt frem i desember 2016 og behandlet av Stortinget nå i mai.

Høringsfristen er 30. september 2017.