Historisk arkiv

Utvider retten til videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Unge som har droppet ut skal få starte opp igjen raskere på videregående skole, og flere innvandrere skal få rett til å ta videregående opplæring.

Regjeringen legger i dag frem to forslag som vil utvide retten til videregående opplæring. 

Hjelper de som dropper ut

– De som dropper ut av videregående må få en ny mulighet til å fullføre når de blir motiverte igjen. Det vil hjelpe dem ut i jobb og aktivitet. Derfor vil vi endre dagens regelverk som holder dem utenfor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I dag har ungdom rett til videregående opplæring innen fem år etter at opplæringen startet. Fullfører de ikke innen tiden, må de vente til de er 25 år før de får ny rett til videregående opplæring.

– Med nytt regelverk vil unge få ny rett til opplæring uten å måtte vente til de blir 25 år. Det blir lettere for de som dropper ut å starte opp igjen, sier Røe Isaksen.

Fjerner håpløs regel for innvandrere

Regjeringen foreslår også å gi innvandrere bedre rettigheter til videregående opplæring. I dag har innvandrere ikke rett til videregående opplæring i Norge hvis de har gjennomført videregående skole i hjemlandet. Det har de heller ikke når opplæringen i hjemlandet ikke godkjennes som studie- eller yrkeskompetanse i Norge.

–Disse menneskene er i en umulig situasjon. Det verste er at det ofte rammer noen av dem som har størst muligheter til å integreres raskt og ta en lengre utdannelse. Derfor er det på høy tid at vi avskaffer dette hinderet, sier Røe Isaksen.

Opplæring innen én måned

Regjeringen vil i tillegg endre regelverket slik at alle barn som kommer til Norge får opplæring så raskt som mulig og senest innen én måned.

– Det er viktig at barn får opplæring raskt, men dagens regelverk er urealistisk når det kreves at kommuner alltid skal gi barna et fullverdig opplæringstilbud fra dag én. Derfor endrer vi regelverket, samtidig som vi sikrer raskt opplæringstilbud til barna, sier kunnskapsministeren.

Endringene trer i kraft fra august 2017.