Historisk arkiv

Vil gjøre moderasjonsordninger for barnehage bedre kjent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Mange familier med lav inntekt kjenner ikke til ordningen med gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, viser ny SSB-rapport. I 2018 vil regjeringen styrke informasjonsarbeidet i kommunene med ny tilskuddsordning på 20 millioner kroner.

Barn i barnehage
Foto: Marte Garmann

– Barnehagen er viktig for tidlig innsats og integrering. Derfor har regjeringen gjort barnehage rimeligere for de med lav inntekt. Nå går flere innvandrerbarn i barnehage, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å få enda flere til å bruke barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


For lite kjente ordninger

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at moderasjonsordningene kan bli bedre kjent. Blant familier med lav inntekt og som har barn i barnehage kjenner ikke om lag 60 prosent av foreldrene til ordningen om gratis kjernetid, mens om lag 40 prosent kjenner ikke til ordningen med redusert foreldrebetaling. 

Rapporten er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi har ønsket å vite mer om folks kjennskap til og bruk av de gode moderasjonsordningene regjeringen har innført. Det er tydelig at vi må bli bedre til å informere om ordninger som allerede finnes, sier Røe Isaksen.

Koster mer for de med lavinntekt

Rapporten viser også at familier med lavinntekt bruker 8 prosent av årsinntekten sin til å dekke barnehagekostnader, mens øvrige familier bruker 4 prosent.

– Regjeringens mål med moderasjonsordningene er at ingen familier skal trenge å bruke mer enn 6 prosent av sin årsinntekt på barnehagekostnader. Familier må ikke oppleve at barnehagen koster for mye, og dermed velger å holder barna hjemme, sier Røe Isaksen.

Blant familier med årsinntekt under 150 000 går 43 prosent av ett- og toåringer i barnehage, mens i familier med årsinntekt over 700 000 går 90 prosent i barnehage.

Bedre informasjon i kommunene

Kunnskapsministeren mener kommunene har en viktig rolle i informasjonsarbeidet.

– Neste år vil vi opprette en ny tilskuddsordningen på 20 millioner kroner for å rekruttere minoritetsspråklige barn til barnehage. I tillegg viderefører vi 10 millioner kroner i 2018 til kommunenes aktive arbeid med informasjon og rekrutteringsarbeid, sier kunnskapsministeren.

Se rapporten Barnetilsynsundersøkelse 2016 fra SSB.