Historisk arkiv

Nyheter

Enklere og bedre regelverk for universiteter og høyskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet setter ned et utvalg for å gå gjennom regelverket for universiteter og høyskoler, og ønsker innspill til hva utvalget bør se nærmere på.

 Regelverket for universitets- og høyskolesektoren er omfattende. Mange av bestemmelsene har vært uforandret i flere tiår. Samtidig har det skjedd store endringer i sektoren. Vi har store forventninger til hva universitetene og høyskolene våre skal bidra med fremover. Det er behov for å se om regelverket vi har er godt nok tilpasset den moderne sektoren vi ønsker oss, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.  

Det overordnede målet for utvalgets arbeid, er et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter. Det gjelder for universitetene og høyskolene, men også for studenter og ansatte. Regelverket skal ikke være mer omfattende enn nødvendig, og det skal være tilpasset institusjonenes ansvar og oppgaver.

 Departementet ønsker også et regelverket som er skrevet i et klart og enkelt språk. Utvalgets arbeid skal skje i god og tett dialog med universiteter og høyskoler, studenter og andre sentrale aktører.

 Regelverk er et sterkt virkemiddel. Jeg er opptatt av at vi har et regelverk som gir universitetene og høyskolene så gode rammebetingelser som mulig. Ambisjonen vår er et regelverk som regulerer så lite som mulig, men så mye som nødvendig, sier Nybø.

Departementet skal utarbeidet et mandat for utvalget, og har bedt om innspill til dette arbeidet. Du kan lese brevet fra departementet her. 

Innspill til arbeidet kan også sendes til postmottak@kd.dep.no