Historisk arkiv

Flere får karakter etter fraværsgrensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Flere elever i videregående skole får karakterer etter at fraværsgrensen ble innført høsten 2016, men det er variasjoner mellom studieretninger, kjønn og fylkene.

Før fraværsgrensen ble innført var det 3,2 prosent av elevene som på landsbasis ikke fikk karakter. Etter at fraværsgrensen ble innført var andelen som ikke fikk karakter sunket til 3,0 prosent i skoleåret 2017-18. Det tilsier en nedgang på 0,2 prosentpoeng de to årene som fraværsgrensen har virket. 

For gutter på landsbasis var andelen som ikke fikk karakter 3,5 prosent før fraværsgrensen ble innført (3029 elever). I 2017-18 gjaldt dette 3,6 prosent av guttene (3036 elever). Det en liten økning på 0,1 prosentpoeng. Det tilsvarer 7 gutter flere enn før fraværsgrensen ble innført. Utviklingen kan regnes som stabil.

For jenter på landsbasis har var andelen som ikke fikk karakter 2,9 prosent i året før fraværsgrensen ble innført (2506 elever). I 2016-17 var denne andelen 2,5 prosent (2126 elever). Det en nedgang i andelen elever som ikke fikk karakter på 0,4 prosentpoeng.

For gutter på yrkesfag har andelen som ikke får karakter økt fra 3,9 prosent 2015-16 (1501 elever) til 4,3 prosent i 2016-17 (1590 elever), og deretter sunket til 4,0 prosent i skoleåret 2017-18 (1427 elever).

Andel elever uten karakter i minst ett fag

Tabell: Andel elever uten karakter i minst ett fag, i prosent.

Forskjeller mellom fylker

I Hordaland har andelen gutter som ikke har fått har karakter sunket fra 4,2 prosent til 3,2 prosent siden fraværsgrensen ble innført, mens det i Oslo har økt fra 5,3 til 6,2 prosent i samme tidsrom.

Finnmark, Nordland og Rogaland er blant fylkene som også har hatt en nedgang i antall gutter som ikke får karakter.

For jenter har det vært nedgang i alle fylker, bortsett fra i Sogn og Fjordane. Der har andelen som ikke får karakter holdt seg stabilt på 1,1 prosent. Det er den laveste andelen blant alle fylkene.

Se hele statistikken på Utdanningsdirektoratets nettsider