Historisk arkiv

Nyheter

Forlenger styreperioden ved Nord universitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har bestemt å forlenge perioden for styret ved Nord universitet frem til 31. juli 2021

-Nord universitet utdanner kandidater som er viktige for Norge og for landsdelen. Det er avgjørende at universitetet jobber godt med de utfordringene de har. Derfor skal styret, som kjenner situasjonen og som har satt i verk tiltak for å styrke universitetet, fortsette i to år til, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Kunnskapsdepartementet kan i særlige tilfeller forlenge styrets funksjonsperiode og styremedlemmenes tjenestetid etter universitets- og høyskoleloven.

Et flertall av styrerepresentantene har tidligere gitt tilbakemelding på at de er positive til en forlengelse, og styret diskuterte en eventuell forlengelse på styremøtet 20.desember.

Hvis noen av styremedlemmene ikke ønsker å fortsette ut over den opprinnelige styreperioden, skal det velges eller oppnevnes nye styremedlemmer for disse for perioden 31. juli 2019 til 31. juli 2021.