Historisk arkiv

Gi ditt innspill til fagfornyelsen!

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

- Vi ønsker at alle som jobber med og i skolen vil engasjere seg i fagfornyelsen. Målet er å få læreplaner som gir læreren rom til å være lærer og som gir mer tid til fordypning og bedre læring for elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

En god skole krever gode læreplaner med tydelige prioriteringer. Da må læreplanene gi rom både for dybdelæring og lærernes faglige engasjement. Nå har bredt sammensatte arbeidsgrupper utviklet forslag til kjerneelementer i fagene. Forslagene beskriver det viktigste elevene skal lære i hvert fag, og vil danne et grunnlag hvordan læreplanene skal utvikles i fremtidens skole. Kjerneelementene er nå lagt ut på siste innspillsrunde. Gi innspill på Udir.no innen 17. april.

Jan Tore Sanner og andre samarbeidspartnere i Skole-Norge har sendt ut et brev til sektoren der de oppfordrer særlig fylker og kommuner, skoleledere og lærere om å engasjere seg og delta med sine innspill. 

Bakgrunnen for fagfornyelsen er Stortingsmelding 28 (Meld. St. 28 (2015-2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet). Det er laget en Strategi for fagfornyelsen for Kunnskapsløftet og Kunnskapsløftet samisk for å sikre god involvering i ulike faser av arbeidet.