Historisk arkiv

Ny sekretariatsleder for FUB og FUG

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Marianne Dahlseng er nå ansatt som ny sekretariatsleder for sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG). Foreldreutvalgene har etablert seg som en viktig stemme som sikrer foreldre deltakelse og stemme i samfunnsdebatten knyttet til barnehager og skole.

Sekretariatet skal gi utvalgene god faglig og administrativ støtte i arbeidet med å ivareta sitt mandat. Det er 10 ansatte i sekretariatet. Sekretariatet flytter i september til Bø i Telemark.

Marianne Dahlseng er 45 år og bosatt i Ulefoss  i Telemark. Dahlseng kommer fra stillingen som rektor ved Nome og Bø voksenopplæring. Dahlseng har profesjonsutdanning i pedagogikk (cand. paed.) og har utdanning innen utdannings- og personalledelse. Hun har flere års erfaring fra arbeid med barnehage og skole, bl.a. som oppvekstsjef, rektor og pedagogisk konsulent. 

Sanner ser frem til samarbeid

FUB og FUG er to selvstendige rådgivende organer for Kunnskapsdepartementet og utdanningsmyndighetene. FUB og FUG arbeider for et godt samarbeid mellom hjem og skole, og ivaretar interessene til foreldre med barn i barnehagen og skolen. Utvalgene oppnevnes av Kunnskapsdepartementet.

– Jeg ser frem til godt samarbeid med Dahlseng og resten av sekretariatet. FUB og FUG spiller en viktig rolle og er rådgivende organ vi i kunnskapssektoren setter stor pris på, sier kunnskaps- og integreringsminister, Jan Tore Sanner.