Historisk arkiv

Underdalsutvalget har levert sin rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Underdalsutvalget har levert sin rapport hvor de kommer med forslag om å endre stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler.

Regjeringen har satt sammen en ekspertgruppe som har hatt som oppdrag å sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Regjeringen ønsker at stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Da må det være godt tilrettelagt for karriereveier, og personalet bør bli stimulert til faglig utvikling gjennom hele karrieren. Den må også bidra til at institusjonene får riktig kompetanse for å nå sine mål.

Landene gruppen har sett på stillingsstrukturen til er Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.

Gruppen har blitt ledet av Arild Underdal, Universitetet i Oslo (UiO), og har for øvrig bestått av Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, UiO.

Statsråd Iselin Nybø takker utvalget for arbeidet det har lagt ned, og de spennende forslagene det kommer med.

– Oppfølgingen av innstilligen må skje i samarbeid med institusjoner og organisasjoner som berøres av forslagene. I første omgang vil vi derfor sende rapporten fra utvalget på høring til universiteter, høyskoler og tjenestemannsorganisasjonene i sektoren, sier statsråden. 

Les rapporten
Utvalgets mandat