Forsiden

Historisk arkiv

Flere menn får plass på psykologi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Norske studenter velger i stor grad utdanning og yrke ut ifra tradisjonelle kjønnsroller. Dette slår spesielt ut i enkelte studieprogram innen teknologi, helse- og sosialfag. Det er i år flere menn som har søkt, og fått tilbud, om plass på profesjonsstudiet i psykologi. Dette gjelder både søkere som kommer rett fra videregående og eldre søkere.

  • Ved Universitetet i Bergen (UiB) har det totale antallet menn som får tilbud om studieplass på profesjonsstudiet i psykologi økt fra 38 i fjor til 49 i år.
  • På Universitetet i Oslo (UiO) har det totale antall menn som får tilbud om studieplass på psykologi økt fra 51 til 58.
  • På NTNU har det totale antallet menn som får tilbud om studieplass på profesjonsstudiet i psykologi økt fra 25 i fjor til 29 i år.


Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har i år for første gang innført kjønnspoeng på profesjonsstudiet i psykologi for menn som kommer rett fra videregående skole. Disse konkurrer om plass i det som kalles førstegangsvitnemålskvoten.

– Det er viktig å ha psykologer og andre helsearbeidere av begge kjønn. Det er derfor positivt at UiB og UiO nå er i gang med å prøve ut bruken av kjønnspoeng for å øke andelen menn på studiet. Foreløpig er det for tidlig å si sikkert hvordan dette vil slå ut på litt lengre sikt, men nettopp slike forsøk kan gi oss mer kunnskap, understreker forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Ved UiB er det 24 menn som har fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten. Det er den kvoten hvor menn i år får ett tilleggspoeng. I fjor var tallet 17. Det betyr at det er syv flere mannlige søkere som i år har rett til tilleggspoeng som har fått tilbud om studieplass. Ved UiO er det i år 25 menn som har fått opptak i førstegangsvitnemålskvoten med rett til tilleggspoeng. Dette er syv mer enn i fjor.

– Det er for tidlig å fastslå om kjønnspoengene har en god effekt eller ikke. Vi har satt i gang et arbeid for å undersøke effekten av tilleggspoeng generelt, og jeg venter på resultatene av denne rapporten før vi kan vurdere om vi trenger mer kunnskap eller må sette i verk andre tiltak, sier statsråden.