Historisk arkiv

Kontaktkonferansen 2019:

Grønt skifte og forsking i næringslivet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Tysdag 15. januar skal statsrådane Iselin Nybø, Torbjørn Røe Isaksen og Ola Elvestuen drøfte kunnskapsbasert klima- og næringspolitikk, nyskaping og forsking i næringslivet på regjeringas kontaktkonferanse.

Kontaktkonferansen er ein årleg møtestad mellom Kunnskapsdepartementet og alle rektorar og direktørar ved norske universitet og høgskolar.

Sentrale aktørar vil delta med innlegg og diskusjonar. Mellom andre kjem Nysnø-leiar Siri Kalvig, David Turk frå International Energy Agency og representantar frå UH-sektoren i inn- og utland.

 

  • Tid: Tysdag 15. januar 2019, kl. 09.30-16.10
  • Stad: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo

Konferansen blir strøymd på regjeringen.no/kd.

 

Kontakt:
Dersom journalistar ønskjer å vere med på heile eller delar av konferansen, ta kontakt med kommunikasjonsrådgivar Johanne Severinsen, johanne.severinsen@kd.dep.no eller 90 14 33 94. Ho held i intervjua med forskings- og høgre utdanningsministeren.

Journalistar som ønskjer å intervjue næringsministeren kan kontakte kommunikasjonssjef Trond Viken, tvi@nfd.dep.no eller 992 18 303.

Journalistar som ønskjer å intervjue klima- og miljøministeren kan kontakte kommunikasjonssjef Jon Berg, jon.berg@kld.dep.no, 905 69 495.

Nett-tv Kontaktkonferansen

Sjå sendinga her

Sjå sendinga her

09.30-10.00

 

10.00-12.10

Registrering og lett servering

 

Åpningssesjon

10.00-10.05

Velkommen

Ekspedisjonssjef Knut Børve, Kunnskapsdepartementet

 

10.05-10.35

 

 

10.35-10.45

 

 

10.45-11.00

 

11.00-11.25

 

 

11.25-11.50

 

 

11.50-12.10

 

 

12.10-13.10

 

Åpningstale

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

 

Kommentar fra NSO

Håkon Randgaard Mikalsen, leder Norsk studentorganisasjon

 

Pause

 

En kunnskapsbasert næringspolitikk

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

 

En kunnskapsbasert klimapolitikk

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Debatt

Statsrådene, med innspill fra salen

 

Lunsj

 

13.10-13.20

Kunstnerisk innslag ved studenter fra Norges musikkhøgskole

 

 

13.20-14.30

 

13.20-13.45

 

 

 

13.45-14.00

 

14.00-14.15

 

 

14.15-14.30

 

International session - The Green Shift

 

Keynote: Innovation To Accelerate Clean Energy Transitions

David Turk, Head of the Strategic Initiatives Office, International Energy Agency (IEA)

 

Comments from the floor

 

Green shift with a blue tint

Anne Husebekk, rector, UiT – The Arctic University of Norway


Nysnø accelerates the green transition
Siri Kalvig, CEO, Nysnø AS

 

 

14.30-14.50

 

14.50-16.00

 

14.50-15.10

 

 

 

15.10-15.30

 

 

15.30-15.45

 

 

 

15.45-16.00

Pause

 

Sesjon - Mer FoU i næringslivet

 

Forskning och utbildning för ett kunskapsbaserat och framtidsorienterat näringsliv

Sylvia Schwaag Serger, prorektor, Lunds universitet

 

Universitetssamarbete med näringslivet: Case Aalto
Ingmar Björkman, professor, Aalto-universitetet

 

Samarbeid mellom forskning/utdanning og næringsliv -
og vice versa - for et kunnskapsbasert næringsliv

Inge Jan Henjesand, rektor, Handelshøyskolen BI

 

Hvordan kan HVL legge til rette for et mer kunnskapsbasert næringsliv?

Berit Rokne, rektor, Høgskulen på Vestlandet

 

16.00-16.10

Oppsummering av dagen

Statssekretær Rebekka Borsch