Historisk arkiv

Stoltenberg-utvalgets rapport sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ekspertutvalget har sett på kjønnsforskjeller i hele utdanningsløpet. Utredningen redegjør for mulige årsaker til kjønnsforskjeller, og forslag til tiltak for å motvirke disse.

Les pressemeldingen om rapporten her

Kunnskapsdepartementet sender nå ekspertutvalgets NOU 2019:3 Nye sjanser – bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp på høring.

Departementet vil gjerne ha innspill til om kunnskapsgrunnlaget og forslagene til løsninger og tiltak oppleves dekkende for både barnehage, grunnskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Departementet vil også gjerne få kjennskap til tiltak kommuner/skoler har satt i gang som har hatt god virkning på å redusere kjønnsforskjeller. Det vil også være mulig å foreslå alternative forslag til tema eller tiltak.

Høringsfristen er fredag 3. mai 2019.

Les mer om høringen her