Historisk arkiv

Studentpolitikere fra hele landet ga innspill til statsråd Nybø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For andre år på rad møttes studentledere til studentpolitisk toppmøte. Årets temaer var psykisk helse og arbeidsrelevans i utdanningene. – Det er veldig bra at vi får gi våre innspill til disse viktige og aktuelle temaene, sier Marte Øien, leder av Norsk Studentorganisasjon.

studentpolitisk toppmøte i Oslo
Statsråd Islein Nybø møtte studenter fra hele landet på studentpolitisk toppmøte.

– Det er studentene som vet hvordan studenthverdagen er og hvordan ulike politiske tiltak kan slå ut. Derfor arrangerer jeg dette møtet for å få innspill rett fra studentene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Ett av målene med møtet er å samle hele bredden i student-Norge og rundt 40 studentledere var samlet i regjeringens representasjonsbolig.

I tillegg til statsråd Iselin Nybø deltok helseminister Bent Høie. Det var blant annet innlegg fra leder for Studentenes helse- og trivselsundersøking (SHoT) og NIFU, samt innlegg fra flere av studentlederne og en idédugnad.

Flere studenter sliter psykisk

Den siste utgaven av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at de aller fleste studentene har det bra. Men langt fra alt er rosenrødt. Andelen studenter som sliter med psykiske helseproblemer øker. I 2010 oppga nesten hver sjette student å ha alvorlige psykiske plager. I dag gjelder dette nesten hver tredje. Og én av tre studenter forteller at de er ensomme.

– Det er tidvis hardt å være student, og det er normalt at studietiden av og til er vanskelig. Men vi må gjøre noe når studenter melder om depresjon, angst, selvskading og selvmordstanker. Jeg vil høre hva studentene mener vi kan gjøre bedre, sier statsråden.

Mange av virkemidlene for å bedre studenthelsen ligger hos Helse- og omsorgsdepartementet. Derfor hadde Nybø med seg helseminister Bent Høie på studenttoppmøtet.

– Men studiekvalitet og studentvelferd, det er mitt bord. Og i budsjettet for 2020 foreslår vi å bruke 10 millioner kroner til en ny levekårsundersøkelse for studentene. Undersøkelsen skal gi et enda bedre kunnskapsgrunnlag for å finne nye tiltak for bedre studentvelferd, sier Nybø.

studentpolitisk toppmøte
Studentledere fra hele landet møtte for å gi sine innspill til statsråden.

Vil ha flere studenter ut i praksis

Det andre teamet på toppmøtet var arbeidsrelevans i høyere utdanning.

– Jeg vil at studenter skal være bedre forberedt på det arbeidslivet som venter dem, understreker Nybø.

Derfor har Kunnskapsdepartementet satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv, med vekt på praksis.

– Her skal vi se på universitetenes og høyskoles rolle i fremtidens arbeidsliv, og hvordan de kan videreutvikle utdanningene sammen med arbeidsgiverne, sier Nybø.

Hun vil ha flere studenter ut i praksis, og bedre kvalitet på praksisen.

– Mye av samfunnsoppdraget til universiteter og høgskoler, og derfor mye av hensikten med å investere i høyere utdanning, er å gi arbeidslivet relevant arbeidskraft. At studiene er relevante i arbeidslivet, er derfor noe vi må ta på største alvor.

Både statsråden og NSO-lederen håper studenttoppmøtet nå har blitt en tradisjon.

– Vi gleder oss til flere studentpolitiske toppmøter i årene fremover, sier Øien.