Historisk arkiv

Viderefører rektorutdanningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen viderefører rektorutdanningen i fem nye år, frem til 2025. – Vi vet at skolelederens kompetanse er en av nøklene til å heve og utvikle kvaliteten i skolen. Skolen trenger ledere som er trygge i rollen, men også ledere som kan dyrke frem et profesjonsfelleskap som kommer elevene til gode. Rektorutdanningen er et viktig bidrag for å utvikle slike skoleledere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud til rektorer og andre skoleledere i grunnopplæring og videregående opplæring. Avdelingsledere og inspektører kan derfor også søke. Formålet er at deltakerne skal lære mer om ledelse og utvikle lederskapet sitt.

– Den siste evalueringen av rektorutdanningen viser at deltakerne er svært godt fornøyd. De opplever at kvaliteten på utdanningen er god, men det viktigste er at de sier at den er relevant for egen praksis. Mange svarer også at de har forandret egen praksis som følge av utdanningen, sier Sanner. 

Tilbyderne av rektorutdanningen og partene i samarbeidsgruppen i kompetansestrategien Kompetanse for kvalitet har den samme vurderingen som deltakerne, og er tydelige på at det fortsatt er behov for et videreutdanningstilbud for skoleledere.

– Det er en vurdering vi støtter opp om. Søkertallene til rektorutdanningen har de siste årene vært relativt stabile, med i overkant av 600 søkere hvert år. Når vi nå viderefører den for fem nye år, betyr det at enda flere skoleledere over hele landet får mulighet til å utvikle kompetanse sin. Det er positivt for skolene, og positivt for elevene, sier Sanner. 

Siden oppstarten har 4200 skoleledere startet på rektorutdanningen. Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over 3 semestre.