Historisk arkiv

Nyheter

Endringer i midlertidige forskrifter om tilpasninger i barnehageloven og opplæringsloven som følge av utbrudd av Covid-19

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har fastsatt endringer i de midlertidige forskriftene om tilpasninger i barnehageloven og opplæringsloven. Endringene tydeliggjør hvilke av reglene i barnehageloven og opplæringsloven som gjelder når barnehager og skoler er stengt eller underlagt begrensninger av hensyn til smittevern.

Når barnehager og skoler er stengt, kan de ikke drive som normalt. Selv nå som barnehagene og skolene åpner delvis igjen, vil det være begrensninger av smittehensyn som påvirker hvordan barnehage- og skoledriften kan organiseres.

Begrensningene kan for eksempel dreie seg om redusert kontakthyppighet, avstand, gruppestørrelse, karanteneregler mv. Det er krevende for barnehager og skoler å forholde seg til regler som ikke fullt ut er mulig å oppfylle samtidig. Dette innebærer også en risiko for at barn, unge og voksne ikke får oppfylt sine rettigheter etter barnehageloven og opplæringsloven.

Regjeringen har derfor fastsatt enkelte tilpasninger i reglene i barnehageloven og opplæringsloven. Tilpasningene gjelder særlig regler om organisering og regler som forutsetter tilstedeværelse i barnehagen og på skolen. For øvrig skal reglene i barnehageloven og opplæringsloven gjelde som normalt. I tillegg har regjeringen fastsatt regler for å klargjøre hvem som skal få tilbud om hva, og forenklede saksbehandlingsregler for slike avgjørelser.

De nye reglene trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om reglene, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at reglene skal oppheves