Historisk arkiv

Forenkler friskoleopptaket for voksne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Voksne søkere bør ikke bli stanset av unødige hindre på veien mot videregående opplæring. Derfor har regjeringen nå forenklet inntakskravene for voksne søkere til friskoler.

Nå skal formalkompetansen vurderes, i stedet for realkompetansen. Realkompetansevurderingen har vært et hinder for mange, siden det ikke er behov for en så grundig gjennomgang fordi friskoleelever kun får opplæring i hele fag. I motsetning til offentlige videregående opplæring der voksne kan få opplæring i deler av fag.

– Det er bra at vi forenkler slik at flere kan komme seg igjennom videregående opplæring og kan stille sterkere i jobbmarkedet. Det er bra for samfunnet og det er ikke minst bra for den det gjelder, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Endringen gjelder søkere uten rett til videregående opplæring i aldersgruppen 19-24 år, og søkere over 25 år med kort botid i Norge.