Historisk arkiv

Utenlandske forskere:

Justeringer i innreiserestriksjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utenlandske forskere fra land utenfor EØS som kommer til Norge med egne midler gis unntak fra innreiserestriksjonene.

– Internasjonalt forskningssamarbeid er viktig for Norge og forskere som kommer til Norge med egne midler har stor betydning for forskningsmiljøene. Derfor er jeg er glad for at vi nå har fått på plass en forskrift som åpner for at det gode forskningssamarbeidet kan fortsette, sier statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H).

Siden innreiserestriksjonene ble innført i mars, har det blitt gjort unntak for flere grupper, deriblant forskere som er ansatt ved en norsk institusjon og gjesteforskere som har kortere opphold på inntil tre måneder. Frem til nå har ikke forskere med egne midler har vært en del av disse unntakene.

– Jeg har stor forståelse for utfordringene institusjonene har møtt som følge av dette. Vi jobber hele tiden med å balansere hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn. Men nå løser deg seg for denne gruppen, sier Horrigmo.

Forskere fra utlandet som får innreisetillatelse til Norge vil måtte overholde gjeldende regler for innreise og karantene.

Forskriften trer i kraft ved midnatt, 20. november 2020.