Historisk arkiv

Regjeringen satser på tospråklig opplæring over nett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Nyankomne elever med innvandrerbakgrunn lærer mer i matematikk og naturfag når de får tospråklig opplæring over nett, viser et prøveprosjekt. Nå vil kunnskaps- og integreringsministeren gjøre det nettbaserte tilbudet permanent for elever over hele landet.

– Tospråklig opplæring i fag er viktig for elever som nylig er kommet til Norge. Da kan de raskere lære norsk og komme inn i ordinær opplæring. Men i dag mangler mange kommuner tospråklige lærere. Derfor satser vi på en nettbasert løsning der elevene kan se og prate med tospråklige lærere. Det kan bidra til et godt opplæringstilbud uansett hvor i landet elevene bor, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).


Gode resultater med prøveprosjekt

Det nettbaserte tilbudet skal være et supplement til undervisning, og gjelder for skoler i distriktene som ikke har lykkes med å få tak i tospråklige lærere.

Satsingen baserer seg på gode resultater fra et prøveprosjekt i regi av Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) på OsloMet. 300 elever deltar skoleåret 2019/2020.

Elevene har fått tilbud om sanntidsundervisning gitt av tospråklige nettlærere som fysisk sitter i Oslo. Elevene har også kunnet bruke tospråklige ressurser på plattformen selvstendig, og bestille timer der de kan gå gjennom egenvalgte temaer. Den nettbaserte opplæringen har vært gitt i fagene matematikk og naturfag på arabisk, somali og tigrinja kombinert med norsk.

Hovedmålgruppen i prosjektet har vært elever med vedtak om særskilt språkopplæring som går på 8. og 9. trinn, enten i ordinær opplæring eller innføringstilbud, med behov for tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. I tillegg er det også åpnet opp for at blant annet elever i kombinasjonsklasser og deltakere i grunnskole for voksne kunnen delta i prosjektet.

Gir bedre integrering

Prøveprosjektet startet i 2017, og avsluttes denne våren. Evalueringer hittil viser at elevene som har fått nettbasert tospråklig opplæring lærer mer. Tilbudet gjør også at flere elever med rett til tospråklig fagopplæring faktisk får det. Resultatene er så overbevisende at kunnskapsministeren allerede nå har besluttet å gjøre tilbudet permanent.

Våren 2020 blir det nasjonale tilbudet tilgjengelig for søkning for alle kommuner.

– Både lærere og elever forteller at elevene i prosjektet har forstått mer av klasseromsundervisning på norsk og at de lærer mer, når de har brukt nettbasert tospråklig opplæring. Dette kan bli et viktig verktøy for god integrering og forhindre utenforskap. Kommuner som har nyankomne elever, og som har forsøkt å skaffe tospråklige lærere uten å lykkes, bør derfor vurdere å ta i bruk dette nettbaserte tilbudet som et tillegg til vanlig opplæring, sier Sanner.

Fakta: Hvem kan få tospråklig opplæring i fag over nett?

  • Tilbudet skal gjelde fra høsten 2020.
  • Kommunen må ha forsøkt å få tak i tospråklige lærere, men ikke klart det i ett eller flere av språkene (arabisk, somali og tigrinja). Kommunen kan bare melde på elever i de språkene de ikke har tospråklig lærer i.
  • For at kommunen skal kunne bli med, må elever i 8. og/eller 9. trinn med vedtak om tospråklig fagopplæring delta. I tillegg kan elever i innføringstilbud i videregående opplæring og/eller deltakere i grunnskole for voksne med behov for tospråklig fagopplæring i samme område (kommune) delta.
  • Kommunen må være Feide-kommune.
  • Kommunene må søke om å få benytte ordningen denne våren, og betale en egenandel.

Les evalueringsrapporten fra Rambøll om resultatene.

Les mer om prøveprosjektet på NAFOs hjemmeside. Her kommer også mer informasjon om søknad til skoleåret 2020/21