Historisk arkiv

Regjeringen stanser ankomster av nye overføringsflyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Som følge av regjeringens tiltak for å begrense videre smittespredning av koronaviruset stanses ankomsten av overføringsflyktninger (kvoteflyktninger) inntil videre.

I 2020 er rundt 200 kommuner bedt om å bosette til sammen 5 120 flyktninger. Over halvparten av de som skal bosettes vil være overføringsflyktninger.

Det er per i dag om lag 750 overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosetting i en kommune, men som ikke har ankommet ennå. Innreise for disse personene stilles i bero inntil videre.

Uttak og mottak av overføringsflyktninger vil igangsettes så fort som mulig.

Kommuner som har spørsmål om bosetting kan kontakte IMDi på tlf. 40 00 19 60