Historisk arkiv

Studielån og stipend under koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet fastsatte 3. april ny forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 som følge av utbrudd av koronavirus. Reglene er midlertidige og gjelder vårsemesteret 2020. Forskriften regulerer deler av regjeringens krisetiltak for studenter og elever.

I tillegg myker departementet opp en del vilkår for at regelverket ikke skal stå i veien for å fullføre utdanning i situasjonen med koronavirus.  Regler for tilleggslån med delvis omgjøring til stipend, som også var del av regjeringens krisetiltak, vil departementet sende på høring etter påske.

Her er reglene:

  • Søknadsfristen for våren 2020 utvides med én måned fra 15. mars til 15. april.
  • Lån og stipend for våren 2020 utbetales i april, så langt det er mulig.  
  • Studenter i utlandet får beholde utbetalt lån og stipend. Verken avbrutt utdanning i utlandet eller overgang til nettbasert utdanning i utlandet på grunn av koronasituasjonen skal føre til at studenten må betale tilbake utbetalte midler våren 2020.
  • Midlertidig flytting til foreldrene påvirker ikke stipendet. Enkelte stipend og lån har elever og studenter bare rett til hvis de ikke bor sammen med foreldrene. Midlertidig flytting til foreldrene på grunn av koronasituasjonen skal denne våren ikke regnes som å bo sammen med foreldrene.
  • Midlertidig fravær påvirker ikke retten til lån og stipend. Når utdanningstilbud stenges, skal ikke det føre til at lån og stipend faller bort.
  • Arbeid i samfunnskritiske funksjoner under koronaperioden påvirker ikke retten til særskilt stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne. Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen fordi de har nedsatt funksjonsevne, har rett til et stipend i tillegg til basisstøtten. Arbeider de, faller ordinært retten til stipendet bort. Det åpnes for at stipendmottakere ikke mister stipendet hvis de tar jobb i sentrale funksjoner som holder samfunnet i gang under koronakrisen.

Høring

Forskriften ble fastsatt uten høring fordi det hastet å få reglene på plass. Forskriften gir studenter og elever mer gunstige vilkår enn før. Departementet har sendt Lånekassen et brev med bakgrunn for forskriften.