Historisk arkiv

Digitalt seminar om smitte i innvandrerbefolkningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby inviterer til digitalt seminar: Hvordan nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen under pandemien?

Melby inviterer alle landets kommuner til et digitalt seminar om smitte i innvandrerbefolkningen og hva som kan gjøres lokalt for å nå enda bedre ut med målrettet informasjon. Erfaringene og tiltakene som presenteres vil også kunne være aktuelle ved senere kriser. 

Seminaret er torsdag 10. desember, kl.9.30 – 11.30.

 

Tid

Program

09.30

Innledning ved Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

09.40

Helsedirektoratet v/ assisterende helsedirektør Espen Nakstad om Helsedirektoratet, utviklingstrekk og arbeidet som gjøres

09.55

FHI v/ direktør Camilla Stoltenberg om analyser og resultater fra Folkehelseinstituttets arbeid med smitte i innvandrerbefolkningen

10.10

IMDi v/ direktør Libe Rieber-Mohn om IMDis særskilte rolle

10.20

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg om deres erfaringer fra utbruddene på Gjøvik

10.30

Kommunikasjonssef Eivind Fjellstad om deres erfaringer fra utbruddene i Fredrikstad

10.40

Groruddalen Think Thank v/ Morad Jarodi om deres arbeid med å nå ut til innvandrerbefolkningen i Oslo

10.50

Caritas Norge v/ Kristin Velure Strøm om deres arbeid med å nå ut til arbeidsinnvandrere

11.00

Panelsamtale om utfordringer og virkemidler m/ Rieber-Mohn, Berg og Jarodi

11.25

Avslutningsord v/statssekretær Grunde Kreken Almeland

Nett-tv Webinar om smitte i innvandrerbefolkningen

Se sendingen her

Se sendingen her