Historisk arkiv

Endrer kravet til oppholdstid for statsborgerskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet foreslår å heve kravet til oppholdstid fra syv til åtte år etter hovedregelen om erverv av statsborgerskap etter søknad.

Det forslås et unntak, slik at krav om syv års oppholdstid videreføres for flyktninger.

Videre foreslås det å innføre et unntak for søkere med inntekt over et visst nivå. For disse skal det stilles krav om seks års opphold i Norge.  

Forslagene følger opp Granavolden-plattformen. Unntaket for søkere med tilstrekkelig inntekt er et av flere tiltak for å øke arbeidsdeltagelsen blant innvandrere.

Forslaget må ses i sammenheng med tiltak for bedre kvalifisering og utdanning, tiltak mot diskriminering i arbeidslivet, tiltak som skal stimulere arbeidsgivere til økt bevissthet om mangfold som ressurs og tiltak som skal forbedre og styrke kvalifiserings- og arbeidsmarkedstiltak.