Forsiden

Historisk arkiv

Forlik med skolene i Akademiet-samarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det er inngått forlik mellom staten og skolene som inngår i Akademiet-samarbeidet. Forliket innebærer at alle forhold knyttet til gjennomført og/eller påbegynt tilsyn med skolenes økonomiforvaltning for perioden 2010-2014 dermed er endelig avgjort.

Forholdene som omfattes av forliket ligger langt tilbake i tid. Kunnskapsdepartementet mener at skolene har vist en konstruktiv vilje til å innrette sin praksis i samsvar med regelverket, samt driver skoler som kan vise til gode resultater.

Tidligere rettssak mellom partene har bidratt til viktige avklaringer av hvordan regelverket skal forstås, og departementet har utarbeidet egne retningslinjer for friskolenes handel og vurderingen av markedspris. Kunnskapsdepartementet mener det er lite hensiktsmessig å fortsette å kontrollere forhold som ligger tilbake i tid.

Forliket innebærer at eventuelle nye tilsyn med skolene i hovedsak vil rette seg mot forhold fremover i tid.