Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskriftsendringer

Gjennomføring av eksamen og fastsetting av standpunktkarakterer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For våren 2021 har Kunnskapsdepartementet fastsatt endringsforskrift om eksamen, standpunkt og dispensasjon.

Forskriftsendringene Kunnskapsdepartementet har gjort for våren 2021 gjelder blant annet dispensasjon ved eksamen, fravær på eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer. 


Dispensasjon ved eksamen som er avlyst på grunn av covid-19

Elever og voksne får dispensasjon der eksamen er avlyst på grunn av covid-19. De trenger da ikke å avlegge utsatt eksamen for å få vitnemål. Dette gjelder også dersom det lokalt besluttes at muntlig eksamen må avlyses av smittevernshensyn.

Elever og voksne må ha bestått standpunktkarakter for å få dispensasjon. Det kan ikke gis dispensasjon for enkelte eksamener på yrkesfag der eksamen skal gjennomføres for å kunne avlegge fag- og svenneprøve eller få særlig sertifisering. Det kan heller ikke gis dispensasjon ved lokal avlysning av utsatt, ny eller særskilt eksamen. 

Fravær på eksamen

De vanlige reglene om sykdom på eksamen gjelder. Man har da rett til utsatt eksamen ved neste eksamensperiode.

Elever vil ha rett til betinget opptak til høyere utdanning dersom de oppfyller visse vilkår, blant annet må de ha bestått standpunktkarakter. Mer informasjon om betinget opptak finnes på nettsiden til Samordna opptak:  https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/unntak-fra-gsk/betinget-opptak/index.html

Ingen med symptomer på covid-19, eller som er i karantene, skal møte til eksamen. Ved symptomer på covid-19, påvist covid-19, isolasjon eller karantene kan man dokumentere fravær på eksamen med egenmelding (foreldreerklæring for de under 18 år).

Fastsettelse av standpunktkarakterer skoleåret 2020–2021

Standpunktkarakterer skal settes ved avslutningen av opplæringen. Det er opp til skolen å avgjøre hva som er avslutningen av opplæringen, men det oppfordres til å fastsette standpunktkarakter så sent som praktisk mulig. Dersom eleven eller deltakeren blir trukket ut til lokalt gitt eksamen i et fag, skal likevel standpunktkarakteren i dette faget fastsettes senest dagen før han eller hun gjennomfører eksamen.

Det vises for øvrig til informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021 som tidligere er publisert av Utdanningsdirektoratet her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/gjennomforing-av-muntlig-eksamen-varen-2021/