Historisk arkiv

Invitasjon til digitalt seminar om hvordan vi kan styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet inviterer til digitalt seminar med kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby 20. januar 2021 klokken 9.30–10.30.

Sivilsamfunnet spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet. Vi ønsker å synliggjøre denne rollen og potensiale som ligger i den. Regjeringen jobber med en strategi for å løfte frem sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet, og ønsker innspill til hvordan vi kan legge til rette for styrking av det gode arbeidet som gjøres.

Formålet med det digitale seminaret er å informere om strategiarbeidet, synliggjøre alt det gode arbeidet som finner sted, samt invitere til innspill om hvordan vi kan bidra til at arbeidet kan styrkes. I tillegg til innledninger ved statråden og representanter for sivilsamfunnet, blir det panelsamtale om styrking og synliggjøring av sivilssamfunnets rolle i integreringsarbeid. Statsråden vil også lansere en nettside for innspill til strategien.

Tidspunkt for digitalt seminar: 20. januar klokken 9.30–10.30.

Seminaret sendes direkte på denne siden.

Nett-tv Invitasjon til digitalt seminar om hvordan vi kan styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet

Se sendingen her

Se sendingen her