Historisk arkiv

Nytt direktorat forener fagmiljøene for forvaltning av høyere utdanning og kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

1. juli går startskuddet for det nye Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, med kortnavnet HK-dir. Her samles mange av tiltakene som gjør at utdanning og opplæring av høy kvalitet er tilgjengelig for alle uavhengig av bakgrunn, kompetansenivå og funksjonsevne.

– Regjeringen har høye ambisjoner for utdanning og kompetanse. Vi vil gjøre utdanningssystemet vårt mer tilgjengelig, slik at flere enkeltmennesker kan få den kompetansen de trenger for å leve gode og selvstendige liv. Enten du er ny i Norge, har jobbet på samme arbeidsplass i flere tiår, har fagbrev eller master, trenger vi alle å utvikle oss og få faglig påfyll. Her får det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse en nøkkelrolle, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

I forbindelse med stortingsmeldingen Styring av statlige universiteter og høyskoler, som regjeringen la frem i vår, ble det besluttet å slå sammen flere av direktoratene i utdanningssektoren, fra voksenopplæring til høyere utdanning.

HK-dir samler det tidligere Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku), Kompetanse Norge og deler av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, samt Universell, som i dag er tilknyttet NTNU. Direktoratet vil også få oppgaver fra Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) og, på sikt, NOKUT.

- Ved å forene kunnskap og virkemidler fra seks virksomheter, skal vi bidra til at utdanning og opplæring med høy kvalitet er tilgjengelig for alle hele livet, og til at samfunnet og arbeidslivet får den kompetansen det er behov for i møte med de store samfunnsutfordringene. Når vi går sammen, kan vi skape et bedre og mer samlet kunnskapsgrunnlag for utviklingen av sektorene, vi kan gi bedre og mer kunnskapsbaserte råd, utvikle mer treffsikre virkemidler, og vi kan forvalte dem mer effektivt, sier direktør Sveinung Skule.

Logo, HK-dir

Fakta om HK-dir - Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  • I drift fra 1. juli 2021.
  • Sveinung Skule leder det nye direktoratet, som får hovedkontor i Bergen, med kontorsteder i Oslo, Trondheim og Tromsø. Direktøren vil ha kontoradresse i Bergen.
  • Direktoratet skal ha en samordnings- og pådriverrolle på viktige tverrgående områder som kvalitetsutvikling, digitalisering, universell utforming og internasjonalisering.
  • Samordna opptak vil bli flyttet fra Unit til HK-dir 1. januar 2022.
  • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) skal videreføres som et eget forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet, men skal i større grad rendyrkes som tilsyns- og akkrediteringsorgan. En del av oppgavene skal derfor overføres til direktoratet. Hvilke oppgaver det blir, skal sees i sammenheng med regjeringens arbeid med ny universitets- og høyskolelov.