Historisk arkiv

Regjeringen forlenger unntak fra fraværsreglene ut september

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet forlenger de midlertidige unntakene fra fraværsreglene ut september 2021. Det betyr at elever kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner.

- Så lenge covid-19 tilsier at enkelte elever ikke skal møte på skolen, trenger vi unntak i fraværsreglene. Uten egnede unntaksregler er det stor risiko for at smittevernreglene enten ikke overholdes, eller at konsekvensene for enkeltelever blir urimelige., sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Unntaket gjelder krav til dokumentasjon ved fravær av helsegrunner. Så lenge unntaket varer holder det at elever over 18 år leverer egenmelding, og at elever under 18 år leverer erklæring fra foresatte. Fraværet skal da ikke føres på vitnemålet, og det skal unntas fraværsgrensen. Unntaksregelen omfatter elever med milde luftveissymptomer eller sykdomsfølelse, elever i karantene eller isolasjon.

- Jeg er opptatt av at elevene endelig skal få en så normal skolehverdag som mulig, og at flest mulig er fysisk på skolen. Vi vet at dette er veldig viktig både for elevens læring, men også for det sosiale fellesskapet som har lidd under pandemien, sier Melby.

Regjeringen jobber nå med endringer i smittesporingsstrategien. Dette vil kunne innebære at karantenefraværet i skolen reduseres, men dette forutsetter at kommunene kan teste i samsvar med retningslinjene, og det vil fremdeles være fravær knyttet til både karantene, testing og symptomer.

- Vi følger situasjonen nøye frem mot trinn fire i gjenåpningen. Vi vurderer hele tiden om fraværsreglene er tilpasset den hverdagen og smittesituasjonen elevene våre står i. I løpet av denne uken har alle over 18 år fått tilbud om første vaksinedose. En vaksinedose beskytter godt mot sykdom, men det er fortsatt viktig at vi holder avstand, vasker hendene og holder oss hjemme hvis vi er syke, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Skolene har plikt til å følge opp

Elever som ikke kan delta i undervisningen på skolen, men som ikke er syke, har fremdeles plikt til å delta i opplæringen hjemmefra. Elever som får opplæring hjemme, anses for å være til stede i opplæringen. I slike tilfeller føres det ikke fravær. Det er viktig at elevene får den opplæringen de skal ha, og at lærerne får et godt nok grunnlag for å sette karakter ved skoleårets slutt.

- Nå begynner vi endelig å se slutten på denne pandemien og jeg er utrolig glad for at de aller fleste elever nå begynner et skoleår hvor de vil være fysisk på skolen mesteparten av tiden. Likevel vil jeg minne om at skolene fortsatt har en plikt til å finne gode løsninger som sikrer at elevene får det opplæringstilbudet de har rett på uansett om de er hjemme eller fysisk på skolen, sier Melby. 

Slik er fraværsgrensen til vanlig:

I videregående skole skal elever ikke få standpunktkarakter eller halvårsvurdering med karakter i et fag dersom de går over fraværsgrensen. Fraværsgrensen er på 10 prosent av årstimetallet i faget, men rektor kan bruke skjønn opp til 15 prosent dersom fraværsgrunnen gjør det klart urimelig at grensen skal gjelde. Visse typer dokumentert fravær kan holdes utenom fraværsgrensen. Til vanlig skal fravær av helsegrunner ikke telle på fraværsgrensen dersom eleven har dokumentasjon fra lege eller annen relevant fagperson.

Unntaksregler:

Skoleåret 2020–2021 gjaldt det unntaksregler for fravær av helsegrunner fra og med 24. august og ut skoleåret. Unntaksreglene ble besluttet i to omganger, først i august, deretter i oktober. Unntaket gikk ut på at det ved alt fravær av helsegrunner var tilstrekkelig dokumentasjon med egenmelding for myndige elever og foreldrebekreftelse for de under 18 år. Fravær av helsegrunner skulle dessuten ikke føres på vitnemål og kompetansebevis. Fravær av helsegrunner inkluderer også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.

Dette forlenges nå ut september 2021.