Historisk arkiv

Webinar om regjeringens norskinnsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskaps- og integreringsministeren har gleden av å invitere til et åpent webinar om regjeringens norskinnsats tirsdag 2. mars klokken 14-15. Webinaret har tittelen: Hvordan bidra til at flere voksne innvandrere lærer seg mer og bedre norsk?

Nett-tv Webinar om regjeringens norskinnsats

Se sendingen her

Se sendingen her

Under webinaret vil Rambølls Kartlegging av språkopplæring og språktrening for voksne innvandrere i Norge og øvrige land i Norden, bli lansert og presentert.

IMDi vil presentere sitt arbeid med norskinnsatsen, herunder tilskuddet til klippekort og til frivillig norsktrening.

Webinaret vil avsluttes med en panelsamtale hvor statsråd Melby vil delta sammen med en privat tilbyder av norskopplæring og en frivillig organisasjon som legger til rette for norsktrening.

Sendingen sendes direkte på denne siden.

Tid: Tirsdag 2. mars kl 14.00-15.00

Program for webinaret:

    • Alfaskolen, Assisterende rektor, Magdalena Grysak
    • Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS), Seniorrådgiver integrering og mangfold, Anniken Schwamborn
    • Deltaker på norsktrening i regi av NKS, Asmaa Krenbeh
    •  ISS Facility Services AS, Mads Møglestue