Historisk arkiv

Lettere for talenter å få fast ansettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil gjøre det lettere for unge talenter å komme inn i faste undervisnings- og forskerstillinger. Innfører prøveordning med 300 stillinger.

Regjeringen fremmer derfor lovforslag om at unge talenter etter endt åremålsperiode vil ha krav på fast ansettelse, dersom vedkommende har oppfylt kravene som ble stilt ved ansettelsen.

Regjeringen innfører en prøveordning med 300 stillinger totalt i universitets- og høyskolesektoren, innenfor alle fagområder. Utdanningsinstitusjonene kan søke om å få benytte ordningen.

-Dette er et viktig bidrag for å få gode, unge forskere fra utlandet og beholde talenter i Norge. Ordningen vil styrke institusjonenes muligheter til å rekruttere talentfulle unge forskere og konkurrere om de beste kandidatene internasjonalt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et langt forutsigbart ansettelsesforhold med klare forpliktelser for begge parter, herunder god oppfølging fra institusjonenes side, vil bidra til unge talenters karriereutvikling.

Høringsrunden viste at det var mange institusjoner som ønsket en prøveordning med denne ansettelsesformen.

Fortsatt vil de fleste ansettelser i universitets- og høyskolesektoren være som i dag. Men den nye ordningen vil være et supplement som kan bidra til å redusere enkelte uheldige virkninger av denne. For eksempel at det i noen fagmiljø kan bli mange kortvarige og uforutsigbare midlertidige ansettelser.

Ingen vil bli pålagt å delta i forsøket. Det følger derfor ikke penger til nye stillinger knyttet til forsøksordningen. Institusjonene vil få anledning til å prøve ut ordningen. Når de første kandidatene har gjennomført en periode med denne ansettelsesformen, vil ordningen bli evaluert. Det kan da bli aktuelt å innføre ordningen permanent.

Tjenestemannsorganisasjonene og institusjonene vil bli trukket med når de nærmere vilkårene i forskriften blir utformet.

KD tar sikte på å ha ordningen på plass våren 2015.