Historisk arkiv

Nyheter

Ny direktør i VOX

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Gina Lund er tilsatt som ny direktør i VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk. Hun tiltrer i januar 2015.

Kompetansepolitikken omfatter virkemidler for å utvikle og bruke kompetansen i hele den norske befolkningen i et livslangt perspektiv. Virkemidlene i kompetansepolitikken går på tvers av departementer, sektorer og forvaltningsnivå. Vox er vårt nasjonale fagorgan for kompetansepolitikk, og er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Gina Lund er tilsatt som ny direktør i VOX. Hun er 52 år og utdannet jurist. Hun har bred erfaring fra privat næringsliv, organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv.

Lund har ledet større prosesser på ulike saksområder, innenfor arbeidsmarkedet, for NAV og på utlendingsfeltet. Hun har hatt lederstillinger i Justisdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Lund var statssekretær i Arbeidsdepartementet fra 2009 til 2013 og har særlig arbeidet med velferds-, sosial- og arbeidsmarkedspolitikken.