Historisk arkiv

Rapport om regelverk for private høyskoler og fagskoler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Ekspertgruppen som har utredet regelverket for bruk av offentlige tilskudd og egenbetaling for private høyskoler og fagskoler overleverte i dag sin rapport til kunnskapsministeren.

– Jeg vil takke alle som har deltatt i ekspertgruppen. Den har gitt oss et godt grunnlag for det videre arbeidet med disse spørsmålene,sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ekspertgruppen ble oppnevnt i september 2013 og ble ledet av administrerende direktør i Lånekassen, Marianne Andreassen.

– Ekspertgruppen har hatt i oppgave å utrede viktige og kompliserte problemstillinger. Private institusjoner er en viktig del av det norske utdanningssystemet, og de er med på å gi et positivt mangfold. Jeg er opptatt av at de har klare rammebetingelser og et regelverk som det er så enkelt som mulig å forholde seg til, sier Røe Isaksen.

Les mer om utvalget og mandatet her

Les utvalgets rapport her