Historisk arkiv

Regjeringen utvider retten til videregående opplæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil utvide retten til videregående opplæring og gi elever rett til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.

Regjeringen fremmer derfor lovforslag om at elever i videregående opplæring gis rett til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført fag- og yrkesopplæring.  Målet er å få flere til å velge yrkesopplæring og få flere til å fullføre videregående opplæring.

- Vi ønsker å få flere til å søke og fullføre  yrkesfag som for eksempel bygg- og anleggsteknikk. Dette er viktig fagkunnskap samfunnet trenger i fremtiden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Endringen kommer etter flere år der søkningen til påbygg til generell studiekompetanse blant yrkesfagelevene økte kraftig, samtidig som opp mot halvparten av elevene strøk.  Elevene fullførte ikke fag- og yrkesopplæring, men valgte heller påbygg til generell studiekompetanse. Bare rundt 15 prosent av hele elevkullet ender opp med fullført fag- og yrkesopplæring og rundt 40 prosent strøk på påbygg. 

- Elevene får nå et sikrere valg fordi de ikke trenger å være redd for å velge feil og gardere seg. Når vi utvider retten kan de istedenfor konsentrere seg om å gjøre ferdig yrkesopplæringen, og vite at de er sikret rett til å ta påbygg til generell studiekompetanse når de er ferdige, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Årets søkertallene til videregående opplæring viser at endringen allerede har stoppet økningen i antall yrkesfagelever uten fagbrev som søker studiekompetanse. 
- Dette viser at denne endringen er en riktig prioritering fremover, sier Røe Isaksen.

Endringen er blant annet basert på melding til Stortinget nr 20 (2012-13) og er budsjettert å koste rundt 250 millioner årlig.