Historisk arkiv

Vil styrke mulighet til å ta fag på høyere nivå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil legge forholdene bedre til rette for de flinkeste elevene. Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå, skal ikke mister retten til å ta det samme faget om igjen. – Det bør være mulig å prøve seg, og få sjansen igjen hvis man ikke lykkes på første forsøk, sier Røe Isaksen.

Det er stor ulikhet i hvor mange elever som får muligheten til å ta et forsert løp, men det har vært en økning det siste året. Dette skoleåret tar 1570 elever på ungdomstrinnet fag fra videregående opplæring. Det er en økning på 28 prosent fra året før. Nå vil regjeringen sikre at elevene får muligheten til å ta det samme faget om igjen når de kommer på videregående.

– Det kunne man ikke før og det kan ha vært avskrekkende for mange på ungdomstrinnet. Det har vært uklarheter om reglene, men nå endrer vi reglene og gjør det helt klart at elever som for eksempel tar matematikk på VG1-nivå i 10.klasse, får ta det samme faget når de begynner i første klasse på videregående, sier Røe Isaksen.

  • Ordningen med forsert løp ble innført skoleåret 2008–09 og fra skoleåret 2012–13 ble ordningen utvidet til å gjelde alle programfag som bygger på fagene i grunnskolen.
  • Ingen har rett til å ta fag fra videregående opplæring mens de er elever i grunnskolen, men det er et tilbud skolene kan velge å gi. En forutsetning er at eleven har tilstrekkelig kompetanse til å avslutte grunnskolefaget på et tidligere tidspunkt. 
  • I tillegg gir opplæringsloven § 2-1 rom for at spesielt begavede barn kan hoppe over ett eller flere årstrinn, og læreplanverket åpner for at inntil 25 prosent av timene i et fag kan omdisponeres til andre fag dersom dette vil bedre den totale måloppnåelsen for eleven.

– Vi må huske på at også flinke elever har rett på tilpasset opplæring.  Jeg oppfordrer kommunene og fylkeskommunene å ta i bruk det handlingsrommet de har for å gi et godt tilbud til disse elevene, sier Røe Isaksen.