Historisk arkiv

Nyheter

Utfordrer universitetene og høyskolene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Universitets- og høyskolesektoren står foran store utfordringer. Regjeringen vil øke kvaliteten og varsler endringer i både struktur og innhold. Kunnskapsministeren oppfordrer sektoren selv til å ta nødvendige grep for å heve kvaliteten.

–Universiteter og høyskoler spiller en kritisk viktig rolle for fremtidig norsk verdiskaping og samfunnsutvikling. Kunnskap skal være drivkraften i et nyskapende næringsliv og en bedre offentlig sektor, sier Røe Isaksen.

I dag presenterte regjeringen flere spørsmål til universitets- og høyskolesektoren. På en konferanse i Tønsberg kom statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet, med utfordringer til sektoren.

Sentrale spørsmål

  • Bør institusjoner med få søkere og lave studenttall legge ned tilbud som er dekket av andre i regionen?  
  • Tilbys like utdanninger for mange steder?
  • Hvor lave kandidattall er forenelig med studiekvalitet, robusthet og kostnads- effektivitet?
  • Hvordan sikre en profesjonell og kostnadseffektiv administrasjon i UH-sektoren som støtter opp om kjerneoppgavene forskning og utdanning?
  • Hvor og hvordan finner og realiserer din institusjon sin strategiske posisjon i et landskap med færre institusjoner og en krevende demografisk utvikling?
  • Hvilke strukturelle grep bør universitetene ta for å styrke sin internasjonale posisjon og lykkes i den internasjonale konkurransen om forskningsmidler?
  • Hvilken struktur trengs i UH-sektoren for å få bedre forskning ved universiteter og høyskoler?

Les alle spørsmålene i PDF her

Struktur

I januar satte regjeringen i gang arbeidet med en stortingsmelding om hvilken struktur vi skal ha i norsk høyere utdanning. Det vil si hvilke universiteter og høyskoler vi skal ha. Tilstandsrapporten som Kunnskapsdepartementet la fram den 7. mai, viste igjen at Norge har mange små institusjoner som ikke holder god nok kvalitet. I dag presenterte statssekretær Bjørn Haugstad neste steg i prosessen for universitetene og høyskolene. Han oppfordret institusjonene til å ha svarene på spørsmålene klare til høsten. Da vil kunnskapsministeren ha flere møter med sektoren.

-Vi trenger gode institusjoner over hele landet. Dette er en diskusjon der kvalitet alltid må være det tyngste argumentet. Ingen del av landet fortjener kandidater eller forskning som ikke holder høy kvalitet, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsministeren understreker at eventuelt færre institusjoner ikke nødvendigvis betyr at studiesteder eller campuser legges ned.  Det finnes allerede eksempler på institusjoner med flere campuser. Det viktige er at vi oppnår høyere kvalitet, sier statsråden.

Regjeringen vil bruke den tiden som er nødvendig for å få til gode resultater for høyere utdanning og forskning. Foreløpig anslag for stortingsmeldingen er våren 2015, men kunnskapsministeren har varslet at han vil bruke tiden som trengs for en god prosess.