Historisk arkiv

Curt Rice ny leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif).

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017.

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt medlemmer til Kif-komiteen i perioden 1. januar 2014 til og med 31. desember 2017. Studentrepresentantene i komiteen oppnevnes for perioden januar-desember 2014. Komiteen har som formål å støtte opp om, og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til integrering av likestillingsarbeidet ved institusjonene i universitets- og høgskolesektoren og i forskningsinstituttsektoren, og dermed medvirke til økt likestilling mellom kvinner og menn. 

De nye medlemmene i Kif er:

Professor Curt Rice, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, leder

Førsteamanuensis Ingrid Guldvik, Høgskolen i Lillehammer

Professor Tor Grande, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Førsteamanuensis Synnøve Hofseth Almås, Høgskolen i Ålesund

Seniorforsker Elisabeth Ljunggren, Nordlandsforskning, reoppnevning

Personalsjef Martin Stølevik, SINTEF konsernstab

Divisjonsdirektør Jesper Simonsen, Norges forskningsråd, reoppnevning

Student Solveig Maria Figenschou, Lektorprogrammet, Universitetet i Oslo

 

Varamedlemmer:

Førsteamanuensis Monica Fengsrud Brinchmann, Universitetet i Nordland

Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap

Avdelingsdirektør Hege Torp, Norges forskningsråd

Student Truls Melsbø Årseth, Praktisk-pedagogisk utdanning, Universitetet i Oslo

En representant fra KILDEN – informasjonssenter for kjønnsforskning, samt en representant fra Kunnskapsdepartementet, er observatører i komiteen. 

Komiteen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til den skjeve kjønnsbalansen i akademia og i forskningssystemet. Kunnskapsdepartementet ønsker å holde muligheten åpen for å omforme eller utvide Komité for kjønnsbalanse i forskning til også å omfatte arbeid for mangfold i forskning i løpet av mandatperioden. Begrunnelsen er at reglene mot diskriminering favner videre enn kjønnsdiskriminering, og at argumentene for en viss aktivisme for kjønnsbalanse i akademia også er gyldige med hensyn til annen type diskriminering. En slik omforming/utvidelse vil kunne innebære endring av komiteens mandat og sammensetning, og Kif-komiteen vil i tilfelle bli aktivt involvert i endringsprosessen. 

Kunnskapsdepartementet ønsker lykke til med arbeidet i komiteen.