Historisk arkiv

Gaveforsterkningsordningen er gjeninnført

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Gaveforsterkningsordningen ble gjeninnført fra 1. januar 2014. Ordningen innebærer at private gaver på minst tre millioner kroner gitt til langsiktig, grunnleggende forskning, kan utløse en offentlig gaveforsterkning tilsvarende 25 prosent av gavebeløpet.

- Vi håper gaveforsterkningsordningen vil stimulere til at flere private gir gaver til grunnforskning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Godkjente mottakere er universiteter og høyskoler med doktorgradsrett, Det Norske Videnskaps-Akademi og Forskningsrådet.