Historisk arkiv

Høgskolen i Oslo Akershus, AFI og NOVA er slått sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsinstituttene AFI og NOVA ble en del av Høgskolen i Oslo og Akershus fra 1. januar 2014. Målet med sammenslåingen er å etablere et solid oppdragsforskningsmiljø.

Forskningsinstituttene er blitt en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved høgskolen fra 1. januar 2014. Målet med sammenslåingen er å etablere et solid oppdragsforskningsmiljø, som tar mål av seg til å bli et av Europas sterkeste forskningsmiljøer innenfor sitt område.

- Det er positivt at disse institusjonene nå slår seg sammen. Jeg er sikker på at alle vil jobbe målrettet for at instituttene skal kunne dra nytte av hverandre. Nye koblinger mellom forskning, høyere utdanning og nyskapning er nødvendig for å sikre bedre flyt av kunnskap og utvikling av mer robuste institusjoner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

HiOA har som sitt hovedoppdrag å utdanne kandidater til profesjoner som er viktige for velferd og verdiskapning. AFI har nasjonal spisskompetanse innenfor arbeidsliv og arbeidstakerorganisasjoner. NOVA har nasjonal og internasjonal spisskompetanse om de ulike velferdstjenestenes brukergrupper.

Les mer om saken