Historisk arkiv

Likestillingsprisen til Simula Research Laboratory

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte i dag ut Kunnskapsdepartementets likestillingspris til Simula Research Laboratory. - Målrettet arbeid for styrket kjønnsbalanse er et viktig tiltak for å skape fremragende fagmiljøer, sier Røe Isaksen.

- For å skape fremragende forskning og utdanning, som er ett av regjeringens hovedmål, må vi ha attraktive arbeidsplasser. Vi må tiltrekke oss de beste og sørge for at de får en god karriereutvikling.

Kunnskapsministeren peker på hvor viktig det er å styrke kjønnsbalanses som et tiltak for å være en attraktiv arbeidsplass. - Vi har ikke råd – verken økonomisk eller menneskelig – å ikke bruke alle de talentene vi har.  Vi som land har mye å være stolt av når det gjelder likestilling, men vi er ikke i mål, sier han.

De siste tallene viser at det bare er en kvinneandel på 24 prosent blant professorene, og fortsatt er det færre kvinner enn menn som er forskningsledere. - Det er helt klart at vi må jobbe fra ulike vinkler og på alle nivåer for at skjevheten i akademia skal bli mindre.

Kunnskapsdepartementets likestillingspris på 2 millioner kroner har som formål å stimulere sektoren og forskningsinstituttsektoren til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig med likestilling på sin arbeidsplass. Det er første gang prisen går til et forskningsinstitutt med verdensledende fagmiljøer.

- Simula Research Laboratory beviser i praksis at mangfold kan bidra til internasjonal suksess og fremragende forskningsresultater, sier Røe Isaksen. 

Bilde av professor Aslak Tveito og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Professor Aslak Tveito, adm. dir. på Simula Research Laboratory AS, mottar likestillingsprisen. (Foto: KD).