Forsiden

Historisk arkiv

Regjeringen styrker yrkesfagene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning.

Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning. 

 

 

– Vi styrker lærlingtilskuddet slik at det blir enklere for bedrifter og det offentlige å ansette lærlinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Norge trenger flere fagarbeidere innenfor alle fagområder, både i privat og offentlig sektor. I dag er situasjonen at cirka halvparten av et årskull begynner på yrkesfag, men det er likevel slik at bare 15 prosent av årskullet fullfører og består med fag- eller svennebrev. For å møte behovet for arbeidskraft er Norge avhengig av at flere ungdommer velger yrkesfag og fullfører denne utdanningen.

 

–De som faller utenfor skolesystemet har dessverre større muligheter til å falle utenfor arbeidslivet og samfunnet generelt. Det er avgjørende at vi klarer å få flere til å fullføre den videregående opplæringen, og forhindre at de kommer inn i en ond sirkel de ikke kommer seg ut av. Disse tiltakene er skritt i riktig retning. Vi vil løfte yrkesfagene slik at utdanningene oppleves som attraktive og arbeidslivet får bedre tilgang til relevant kompetanse, sier Røe Isaksen.

 

Hvert år er det om lag 6 000 elever som ikke får læreplass. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fag- og yrkesopplæringen med 114 millioner kroner sammenliknet med den rødgrønne regjeringens budsjettforslag. Av dette foreslås det å styrke lærling-tilskuddet til fylkeskommuner med 79 millioner kroner. Dette gir rom for å øke tilskuddet med 3 500 kroner per lærling og etablere et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter.

 

– Det er viktig å få flere bedrifter til å være med å ta ansvar for arbeidslivet fremover gjennom å ta inn lærlinger. Derfor vil vi gi et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter, sier Røe Isaksen.

 

I tillegg foreslår regjering å styrke tilskuddordningen til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 10 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett.